În atenția persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă

Ești în căutarea unui loc de muncă?

Ai o profesie, dar nu ai activat conform studiilor deținute?

Întâmpini dificultăți la angajare din lipsa experienței profesionale?

 

Atunci te așteptăm la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru a beneficia de măsura de formare profesională prin stagii profesionale!

Stagiul profesional este destinat șomerilor care dețin o profesie/ meserie/ ocupație, dar nu pot fi încadrați în câmpul muncii din lipsa experienței profesionale în profesia/meseria deținută. Stagiul profesional se organizează pentru o durată de până la 4 luni și se desfășoară în cadrul unităților de drept public sau privat care informează despre disponibilitatea de a participa în măsură respectivă.

Pentru a beneficia de stagiu profesional, îndemnăm potențialii beneficiari să se adreseze la una din subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă pentru a obține statut de șomer. Nu uitați să aveți la îndemână:

  • actul de identitate sau permisul de ședere, cu termenul valabil;
  • actele de studii și de calificare, care atestă profesia/meseria deținută.
  • copia ordinului (dispoziției, deciziei) de eliberare de la ultimul loc de muncă pentru persoanele care au activat în ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării cu statut de șomer.

Pe perioada desfășurării stagiului profesional, șomerii beneficiază de:

  • bursă lunară;
  • compensarea cheltuielilor de cazare, în cazul închirierii unui spațiu de locuit;
  • compensarea cheltuielilor de transport, în cazul direcționării în altă localitate.

Mai multe detalii puteți obține adresându-vă la una din subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (adresele acestora pot fi găsite accesând https://www.anofm.md/ro/subdiviziuni) sau telefonând la Centrul de Apel Piața Muncii la nr. de telefon 0800 1000, apel gratuit de pe telefonul fix pe teritoriul R. Moldova.