„Schimb de bune practici în domeniul ocupării forței de muncă și criza cauzată Covid-19”, subiect discutat în cadrul atelierului de lucru cu participarea ANOFM în comun cu Serviciul Public de Ocupare din Lituania

La data de 17 septembrie 2021, a avut loc atelierul de lucru online „Bune practici privind schimbarea modelului de afaceri al serviciilor de ocupare a forței de muncă și criza cauzată de pandemia Covid-19”, cu participarea reprezentanțolor din cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și Serviciului Public de Ocupare din Lituania.

În cadrul atelierului participanții au făcut schimb de bune practici privind modul de funcționare a instituțiilor, schimb reciproc de informaţii cu privire la tendințele pieței muncii,  politici active privind piața muncii și serviciile de ocupare, migrația, cercetarea și prognoza pieței muncii, organizarea și desfășurarea tîrgurilor locurilor de muncă.

Raisa Dogaru, directorul ANOFM a mulțumit reprezentanților lituanieni pentru inițiativa organiărării atelierului de lucru și a subliniat că acest prim eveniment va servi drept platou de cooperare între instituții întru implementarea proiectelor comune privind ocuparea forței de muncă, sporind astfel calitatea serviciilor prestate și diversificarea acțiunilor de ocupare a forței de muncă din Republica Moldova.

Reprezentanții ANOFM au făcut prezentări privind „Măsuri de ocupare a forței de muncă implementate de ANOFM” și „Prognoza pieței muncii şi Barometrul Oportunităţilor de angajare din perspectiva angajatorilor”, elaborate de Observatorul Pieței Muncii.

Inga Balnanosienė, Directorul Serviciului de Ocupare din Lituania a mulțumit reprezentanții ANOFM pentru interesul manifestat și discuțiilor privind ultimele evoluţii pe piaţa muncii şi criza cauzată de Covid-19. În acest context, lituanienii au prezentat „Bune practici privind schimbarea modului de activitate a serviciului de ocupare a forței de muncă și criza cauzată de pandemia Covid-19”.

Informăm că evenimentul a fost organizat în cadrul implementării acordului de colaborare, semnat de părți în luna noiembrie, 2018.  

Amintim că ANOFM a început colaborarea cu Serviciul Public de Ocupare din Lituania încă din anul 2007 în cadrul implementării proiectului moldo-suedez „Acordarea suportului serviciilor publice pentru ocuparea forţei de munca din Moldova”.