Secretarul de stat al MMPS în vizită de lucru la ANOFM

Felicia Bechtoldt, secretar de stat al  Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS), responsabilă de domeniul muncii a  efectuat la data de 03 decembrie 2021, o vizită de documentare la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Dna Raisa Dogaru, directorul ANOFM, a prezentat echipa sa, rapoartele de activitate pentru 11 luni ale anului 2021, retrospectiva anului 2020 și organigrama instituției. A realizat o trecere în revistă a principalelor domenii de activitate și măsurile de ocupare implementate, inclusiv specificul de activitate a serviciului de ocupare în contextul crizei cauzată de pandemia Covid-19. Dna Dogaru a prezentat statisticile privind numărul de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și șomeri înregistrați la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, profilul acestora, statistici privind măsurile realizate și serviciile acordate etc.

De asemenea, Secretara de stat a fost informată despre provocările întâlnite în atingerea obiectivelor stabilite și în realizarea misiunii ANOFM.

Dna Bechtoldt a solicitat sa cunoască obiectivele ANOFM de durată medie, cît și serviciile prestate persoanelor cu dizabiltăți. Șefii direcțiilor responsabile au adus la cunoștință măsurile întreprinse de ANOFM în scopul creşterii şanselor de integrare profesională a persoanelor cu deficiențe pe piaţa muncii. La finalul discuțiilor, au fost înaintate propuneri și menționate acțiuni menite să eficientizeze activitatea ANOFM.

Mai multe detalii privind subiectele abordate în cadrul ședinței, urmează a fi expediate dnei Secretar de stat pentru orientare și o informare mai amplă asupra activității instituției.

Informarăm că la data de 24 noiembrie 2021, executivul a numit-o pe Felicia Bechtoldt în funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, care va fi responsabilă de domeniul muncii.