Angajații ANOFM și-au dezvoltat competenţele privind aplicarea în practică prevederilor art. 39 şi art. 40 a Legii nr. 105/2018, în cadrul seminarului de instruire organizate de către ILO

În perioada 14,18-20 aprilie 2022, angajații Agenției Naționale și subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă participă la cursul de instruire în regim on-line, cu tematica „Implementarea art. 39 şi art. 40 a Legii nr.105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurarea de şomaj”.

Evenimentul este organizat de către Organizaţia Internaţională a Muncii (ILO) în scopul dezvoltării competenţelor şi aplicarea în practică prevederilor art. 39 şi art. 40 a Legii nr. 105/2018.

Instruirea a cuprins sesiuni de informare privind:

  • Abordări teoretico-legislative ale activităţii de antreprenoriat: rolul statului în activitatea de antreprenoriat; cadrul instituţional al realizării politicilor pentru ÎMM-uri
  • Identificarea ideilor de afaceri şi evaluarea oportunităţilor
  • Modalităţi de lansare în afaceri
  • Planul de afaceri conform art. 39 din Legea 105/2018
  • Aspecte legislative cu privire la iniţierea afacerii:
  • Facilităţi şi taxele plătite de către antreprenori.
  • Finanţarea activităţii antreprenoriale de către alte instituţii
  • Planul de afaceri conform art. 40 din Legea 105/2018: dezvoltarea abilităţilor de analiză a unui plan de afaceri; structura planului de afaceri: examinarea structurii propuse şi analiza datelor incluse.

Formatorii cursului au fost reprezentanți ai Camerei de Înregistrare, Inspectoratului Fiscal de Stat, , AIPA, Bănci,  Instituţii non-financiare, Todos Irina, dr.economie, Conferenţiar universitar.

ANOFM informează despre implementarea pe parcursul anului 2022 a măsurii de subvenționare privind inițierea unei afaceri, conform prevederilor art.39 și a măsurii de subvenționare privind susținerea proiectelor de inițiative locale, conform prevederilor art.40 din Legea nr.105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj.

La măsura de subvenționare privind inițierea unei afaceri (art.39) pot aplica persoane cu vîrsta de minim 18 ani, înregistrate cu statut de șomer la una din subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (în continuare – STOFM) care doresc să inițieze o activitate de antreprenoriat.

Scopul subvenției este de a compensa cheltuielile de înregistrare a întreprinderii, procurarea echipamentelor tehnologice, maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor de lucru, aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare, tehnicii de calcul, materiei prime, mobilierului pentru dotarea spaţiilor amenajate. Subvenția se acordă pentru înființarea unei întreprinderi noi și crearea a cel puțin unui loc de muncă pentru șomerul beneficiar de subvenție.

Mărimea subvenției este în valoare de 50% din cheltuielile necesare inițierii unei afaceri, precum și pentru dotarea locului de muncă creat, dar nu mai mult de 10 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent (91159 lei).

Susținerea proiectelor de inițiative locale (art.40) este o măsură activă de ocupare a forței de muncă destinată agenților economici, în scopul stimulării creării locurilor de muncă în mediul rural.

Subvenția este destinată exclusiv pentru procurarea  echipamentelor tehnologice, mașinilor, utilajelor, aparatelor şi instalațiilor de măsurare, control și reglare, tehnicii de calcul, mobilierului pentru dotarea spațiilor amenajate destinate activității economice pentru care s-a solicitat finanțare.

Mărimea subvenției constă în compensarea a 65% din cheltuielile suportate, maxim 10 salarii medii lunare pe economie (max. 91159 lei) în condițiile acoperirii de către întreprinderea beneficiară de subvenție a 35% din costul proiectului, care poate fi cuantificată monetar.

Pentru a solicitarea subvențiilor și condițiile care trebuie să întrunească accesați site-ul www.anofm.md:  inițierea unei afaceri și susținere a proiectelor de inițiative locale  sau contactați Centrul de Apel al ANOFM la numărul de telefon 0 8000 1000 (apel gratuit din Republica Moldova).

 Adresele și datele de contact ale STOFM pot fi găsite accesînd: https://anofm.md/ro/subdiviziuni.