ANOFM a participat la seminarul „Schimb de experienţă UE cu privire la implementarea politicilor active pe piaţa muncii şi a măsurilor conexe pentru sprijinirea tinerilor NEET”

În perioada 13-14 iulie 2022 s-a desfășurat seminarul în regim hibrid, cu genericul „Schimb de experienţă UE cu privire la implementarea politicilor active pe piaţa muncii şi a măsurilor conexe pentru sprijinirea tinerilor excluşi din domeniul ocupării forţei de muncă şi al educaţiei (NEET) în Letonia şi Belgia”.

La eveniment au participat experți din Letonia, dna Alona Tutova și din Belgia, dna Courtier Aurelie; reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale; Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM); subdiviziunilor teritoriale pentru ocupare (STOFM); Consiliului Național al Tineretului din Moldova.

Subiectele abordate în cadrul seminarului s-au referit la măsuri de sprijin privind ocuparea forţei de muncă pentru tinerii NEET în Letonia în perioada 2014-2022: programe de sprijin a ocupării forţei de muncă, parteneriate şi cooperare între companii publice şi private, finanţare a programelor de ocupare a forţei de muncă, sprijin pentru cele mai vulnerabile grupuri de tineri.

Experienţa şi practica regiunii Bruxelles a oferit informații privind implementarea programului „Actiris”- Parteneriat pentru tinerii NEET; crearea de parteneriate flexibile şi creative pentru o strategie eficientă de informare şi sprijin direcţionat pentru tinerii NEET, cei în căutarea unui loc de muncă sau care participă la cursuri de formare; Proiectul JEEP-JUMP: sensibilizarea şi informarea elevilor şi profesorilor cu privire la transferul din şcoală în şcoală şi tranziţia de la şcoală la piaţa muncii.

A fost evidențiată importanța partenerilor în procesul de integrare a tinerilor NEET: confederația patronatelor și a sindicatelor, ong-urile, asociațiile sectoriale, municipalitățile și  organizațiile de tineret, fiecare avînd un rol bine definit precum identificarea tinerilor, informarea  cu privire la posibilitățile educaționale, de formare și oportunități de angajare; coordonarea activităților la nivel local; inclusiv crearea locurilor de muncă pentru integrarea tinerilor pe piața muncii.

La final participanții au fost antrenați în sesiune de întrebări şi răspunsuri privind oportunităţi de utilizare a experienţei Letoniei și Belgiei în Moldova, discuţii despre probleme legate de tinerii NEET în la noi în țară.

Evenimentul s-a desfășurat în contextul proiectului „Sprijinirea şi consolidarea capacităţilor pe piaţa muncii a tinerilor excluşi din domeniul ocupării forţei de muncă şi al educaţiei (NEET)”, ce are drept scop prezentarea schimbului de experienţă cu privire la politicile active pe piaţa muncii şi masurile de integrare a tinerilor NEET din Belgia şi Letonia.

În trimestru I 2022, ponderea tinerilor NEET a constituit: tineri cu vârsta cuprinse între 15-34 ani - 30,3%; 15-24 ani - 19,5%; 15-29 ani - 26,7%. %. În rândul femeilor majoritatea o formează, la fel, grupele de vârstă 30-34 ani (44,2%) și 25-29 ani (32,5%). Printre bărbați, cei mai mulți tineri NEET revin grupei de vârstă 25-29 ani (34,7%), urmată de grupa tinerilor de 30-34 ani (31,2%).

 ANOFM în comun cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale și alte ministere de resort, organizații patronale, sindicale etc caută soluții în scopul eficientizării metodelor de intervenție în cazul tinerilor excluși, care au motivație scăzută de a se integra pe piața muncii ori să urmeze o formă de instruire pentru a avea o profesie. ANOFM are ca scop prestarea serviciilor prietenoase tinerilor prin oferirea informațiilor cu privire la serviciile de care pot beneficia, direcționarea acestora către serviciile sociale sau de ocupare în vederea creșterii șanselor de încadrare durabilă în câmpul muncii.