La Rezina a fost lansat un Parteneriat Local de Ocupare care va contribui la crearea locurilor de muncă

Până la finele acestui an, în raionul Rezina vor fi create sau formalizate peste 145 de locuri de muncă, 26 de afaceri vor fi lansate și cel puțin 24 de întreprinderi micro și mici vor fi formalizate. Acestea sunt doar câteva dintre beneficiile de care se vor bucura locuitorii raionului Rezina odată cu implementarea Parteneriatului Local de Ocupare (LEP), care a fost lansat astăzi de către Organizația Internațională a Muncii (ILO) în colaborare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Consiliul Raional Rezina.

În cadrul LEP Rezina vor mai  fi organizate instruiri la locul de muncă în sectorul meșteșugăresc, oferit suport micilor antreprenori în vederea formalizării activității, extinderea afacerilor. S-a estimat că peste 1000 de locuitori, inclusiv persoane cu risc de excluziune socială, se vor bucura de oportunitățile oferite de LEP, iar peste de 1500 de persoane din raion vor beneficia indirect de rezultatele LEP.

Parteneriatul Local de Ocupare (LEP) reprezintă o inovație care se bazează pe ”planificarea negociată” între partenerii locali relevanți, care își asumă roluri și responsabilități interconectate pentru a elabora și realiza soluții de răspuns la provocările de pe piața muncii, adaptate la circumstanțele locale. Scopul principal al LEP este crearea locurilor de muncă și tranziția la ocuparea formală. 

Cu ocazia lansării LEP Rezina, Alexei Buzu, ministrul Muncii și Protecției Sociale, a declarat: „Sprijinul acordat de Organizația Internațională a Muncii pentru implementarea Parteneriatelor Locale de Ocupare este în deplină concordanță cu prioritățile strategice ale Ministerului, de a asigura oportunității mai bune de angajare, protecție socială și condiții decente de muncă. Suntem siguri că și acest parteneriat, la fel ca și celelalte trei realizate până acum în Republica Moldova, va contribui la creșterea nivelului ocupării și a calității  acesteia, la sporirea competitivității întreprinderilor locale, crearea oportunităților egale pentru femei și bărbați, precum și la incluziunea pe piața muncii a grupurilor social-vulnerabile din raionul Rezina. Sperăm ca, în timp, aceste parteneriate să fie replicate la nivel național și să contribuie la dezvoltarea durabilă a economiei și, prin urmare, la creșterea calității vieții populației din toată țara”.

Implementarea LEP Rezina prevede participarea a circa 16 parteneri publici și privați de nivel național și local, printre care organizații neguvernamentale, instituții financiare, educaționale și de formare profesională, serviciul de ocupare a forței de muncă, asociații de producători, întreprinderi și investitori. LEP-ul din raionul Rezina este conceput și implementat sub egida Comisiei Teritoriale pentru Consultări și Negocieri Colective (CTCNC) - o platformă de dialog social care reunește reprezentanți ai autorităților publice locale și asociațiilor sindicale și patronale de nivel local. Această platformă acționează ca un catalizator pentru părțile interesate de piața forței de muncă ca să identifice principalele provocări de pe piața muncii și să sugereze acțiuni concrete pentru eliminarea obstacolelor în calea creării de locuri de muncă și tranziției de la ocuparea informală la cea formală.

Parteneriatul Local de Ocupare propune soluții realiste și măsuri care vor contribui la creșterea nivelului de ocupare formală, cu respectarea principiului egalității de șanse și, respectiv, la sporirea veniturilor populației din raion și îmbunătățirea nivelului de trai. Succesul acestuia depinde doar de noi, de implicarea reală a tuturor actorilor locali și naționali. De aceea, vin cu îndemnul de a valorifica la maximum oportunitatea oferită și de a contribui fiecare în parte la crearea mecanismului de răspuns prompt la necesitățile noi ale pieței muncii”, a menționat Valeriu Ciorici, președintele raionului Rezina, în cadrul evenimentului de lansare.  

LEP Rezina va fi implementat până la finele anului 2023 și va costa aproximativ 215.236 dolari SUA. Organizația Internațională a Muncii va acorda un suport în sumă de 76.426 dolari SUA pentru diferite linii de intervenție. Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) vor contribui cu granturi pentru a complementa liniile de intervenții orientate spre dezvoltarea afacerilor și crearea întreprinderilor mici. Suma rămasă include contribuțiile partenerilor locali încadrați în LEP Rezina.

Lansarea Parteneriatului Local de Ocupare Rezina, la fel ca și în cazul celorlalte LEP-uri implementate până acum în Moldova, a fost precedată de un audit teritorial care a identificat sectoarele cu potențial de creare a locurilor de muncă, problemele cu care se confruntă grupurile social-vulnerabile din teritoriu, precum și actorii locali și naționali care doresc să se implice în parteneriatul pentru soluționarea problemelor de pe piața muncii. Documentul elaborat reprezentă baza pentru formularea celor cinci linii de intervenție prevăzute de LEP Rezina.  

În perioada 2018-2022, ILO a implementat în Republica Moldova trei Parteneriate Locale de Ocupare, în raioanele Cahul, Cantemir și Căușeni. Acestea au contribuit la crearea și formalizarea a 260 locuri de muncă, lansarea și extinderea a 72 de afaceri, inclusiv în mediul rural, crearea a două cooperative de producători. De asemenea, datorită LEP-urilor 12 meșteri populari și-au lansat activitățile artizanale formalizate, 70 de apicultori începători din cele trei raioane și-au formalizat activitățile și dezvoltă afaceri de succes, iar peste 1500 de tineri NEETs au fost identificați, înregistrați la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și implicați în măsurile active de ocupare. Acum o săptămână, ILO a mai lansat un LEP, în raionul Soroca.