A fost lansat proiectul Soluții pentru Tineri, în parteneriat cu CEDA, MEC și ANOFM

La 04 octombrie a fost lansat proiectul „Soluții pentru Tineri”, finanțat de Austrian Development Agency (ADA) din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova (MEC).

Scopul proiectului: tinerii să dobândească competențe tehnice și profesionale relevante pentru locuri de muncă decente, fie ca angajați, fie ca antreprenori.

Proiectul evidențiază principalele dezavantaje și nevoi ale tinerilor de pe piața forței de muncă din Republica Moldova, cum ar fi înțelegerea insuficientă de către studenții învățământului profesional tehnic (ÎPT) și potențialii candidați a traseelor de carieră bazate pe învățământul profesional tehnic, disparitățile persistente de gen în accesul la instituțiile ÎPT, proporția mare de tineri care nu sunt angajați, și nu sunt încadrați în procesul de educație sau formare profesională (NEET), obstacolele întâmpinate de persoanele cu nevoi speciale în alegerea unei instituții, și rigiditatea furnizorilor de educație și formare profesională continuă (CVET), propuși ulterior de către ANOFM pentru persoanele fără loc de muncă.

Proiectul intervine cu abordări noi în sistemul de orientare în carieră, competențe profesionale, activități de auto-angajare / antreprenoriat, precum și din perspectiva de gen. Ca urmare, instituțiile vor fi capabile să ofere servicii de educație și formare profesională (inițială și continuă) de calitate ce vor contribui la dezvoltarea competențelor solicitate pe piața muncii.

De asemenea, în cadrul evenimentului au fost prezentate obiectivele și principalele activități ce urmează a fi implementate pe durata proiectului, în acest sens fiind semnat un Memorandum de Înțelegere tripartit între MEC, ANOFM și CEDA.

Mai multe detalii despre proiect pot fi găsite aici: https://ceda.md/solutions4youth/