„Consiliile tripartite înființate la nivel național și teritorial. Succese și provocări”, subiect prezentat de ANOFM în cadrul celui de al treilea eveniment internațional privind sporirea ocupării tinerilor în țările Partenerialului Estic

La data de  17 septembrie 2021, reprezentanții Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) au participat la al treilea eveniment intra-regional online „Monitorizarea și evaluarea parteneriatului pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, măsuri și instrumente pentru încurajarea ocupării tinerilor în țările parteneriatului estic”.

Acest eveniment este organizat de Programul EU4Youth în cooperare cu Direcția Generală pentru Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune (DG EMPL) a Comisiei Europene, în parteneriat cu Rețeaua europeană a serviciilor publice de ocupare și Fundația Europeană pentru Educație (ETF).

Obiectivele acestei ședințe internaționale sunt relevanța și potențialul parteneriatului pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, ca abordare multilaterală pentru a combate șomajul în rândul tinerilor; bune practici, așa cum s-au demonstrat în țările Parteneriatului estic, în contextul în care serviciile publice de ocupare își gestionează activitățile la nivel strategic și operațional, abordând structurile instituționale (cum ar fi consiliile părților interesate sau comitetele la nivel național, regional și municipal); pilotarea modelelor parteneriatului pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor; consolidarea capacităților serviciilor publice de ocupare și a reprezentanților din domeniul ocupării forței de muncă pentru a încuraja ocupabilitatea tinerilor la nivel național, regional și local.

În cadrul conferinței, a făcut o prezentare privind „Consiliile tripartite înființate la nivel național și teritorial. Succese și provocări”.

Amintim că în perioada 20-21 mai și 8 iulie 2021, reprezentanții ANOFM au participat la primele două evenimente online din ciclul ședințelor  organizate de Programul EU4Youth „Conferința internațională privind sporirea ocupării tinerilor în țările Partenerialului Estic”, în cadrul cărora Direcția ocuparea forței de muncă Cahul a făcut o prezentare privind Parteneriatul Local de Ocupare (LEP) în raionul Cahul și Marcela Ganea, șefa Serviciului monitorizare al ANOFM  a prezentat monitorizarea pieței muncii și implementarea măsurilor active de ocupare a forței de muncă.