Prognoza pieţei muncii din perspectiva angajatorilor pentru anul 2024 şi Barometrul Oportunităţilor de angajare

Prognoza pieţei muncii din perspectiva angajatorilor pentru anul 2024 şi Barometrul Oportunităţilor de angajare elaborată de ANOFM a fost examinată în cadrul Grupului tehnic de lucru al Observatorului pieţei muncii (MMPS, MEC, MF, MDED, MAIA, CHAMBER, CNPM, CNSM, BNS, INCE) și făcută publică la Consiliul Economic pe lângă Prim-ministrul RM în cadrul Grupului de lucru Dezvoltarea pieței muncii.

Potrivit datelor Prognozei pieței muncii 22% din agenții economici din Moldova se aşteaptă la o creştere a cererii de bunuri/produse sau servicii sperând la ameliorarea situației economice, finisarea războiul din Ucraina şi restabilirea lanțurilor de aprovizionare. 69% susțin că cererea de bunuri/produse/servicii va rămâne fără schimbări pe o linie stabilă şi doar 9% din agenții economici, care au participat la cercetare, preconizează o descreștere a cererii, aceştea fiind din: Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea şi repararea autovehiculelor şi motocicletelor; Construcții; Transport şi depozitare şi Tranzacţii imobiliare.

Conform rezultatelor studiului, numărul de angajați în RM se ridică la 575,7 mii persoane, care urmează să crească în anul 2024 cu cca 18 mii persoane. Potrivit ANOFM deficitul de forţă de muncă a fost resimţit de cca 30% de angajatori şi în anul 2023,  preponderent în sectorul privat (54%). Cel mai mare deficit de forţă de muncă s-a resimţit în Administraţie publică şi apărare 19% Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor 17%  Industria prelucrătoare - 14% şi Sănătate şi asistenţă socială - 7%.

Angajatorii susțin că principala cauză a lipsei forței de muncă este deficitul personalului calificat cu experiență, numărul redus de solicitanți și imposibilitatea de a oferi un salariu adecvat.

Prognoza pieței muncii pentru anul 2024 din perspectiva angajatorilor și Barometrul oportunităților de angajare mai arată că cca 37% din angajatori intervievaţi planifică investiţii în anul 2024, majoritatea investind în echipament, tehnologii și utilaje.

10% vor  investi în crearea locurilor noi de muncă, care vor duce la o creştere a volumului de bunuri, produse sau servicii până la 10%.

Studiul a fost efectuat  de subdiviziunile teritoriale ale ANOFM, pe un eşantion de 2873 angajatori cu un număr mai mare de 5 angajaţi conform Metodologiei.

Prognoza pieţei muncii din perspectiva angajatorilor pentru anul 2024 şi Barometrul Oportunităţilor de angajare