Acorduri bilaterale în domeniul migrației forței de muncă

Protecția migranților reglementaţi în străinătate este asigurată, în principal, prin tratate bilaterale internaționale, menite să asigure căi de migrare în scop de angajare reglementate, o protecție socială pentru migranți și familiile acestora precum si să ofere migranților aceleași drepturi și obligații ca și cetățenilor țării de destinație.

 Republica Moldova are semnate tratate bilaterale cu privire la migrația de muncă cu următoarele state:

 1. Israel

- Acord între Guvernul republicii Moldova și Guvernul Statului Israel cu privire la angajarea temporară a lucrătorilor din Republica Moldova în anumite sectoare din Statul . semnat la Ierusalim la 16.10.2012, intrat în vigoare din 06.01.2013.

 2. Bulgaria

-  Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria privind reglementarea migraţiei de muncă,  semnat la Sofia la 18.06.2018,  în vigoare din  11.09.2018

 3. Federația Rusă

-  Convenţie intre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la activitatea de muncă şi protecţia socială a cetăţenilor Republicii Moldova şi Federaţiei Ruse încadraţi în muncă în afara hotarelor statelor lor, semnat la Moscova la 27.05.1993,  în vigoare din 14.10.1993

 4. Azerbaidjan

-   Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la activitatea de muncă şi protecţia socială a cetăţenilor Republicii Moldova, încadraţi temporar în muncă pe teritoriul Republicii Azerbaidjan, şi a cetăţenilor Republicii Azerbaidjan, încadraţi temporar în muncă pe teritoriul Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 21.04.2005,  în vigoare din 28.01.2006

 5. Belarus

- Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus cu privire la activitatea de muncă şi protecţia socială a cetăţenilor Republicii Moldova încadraţi în muncă pe teritoriul Republicii Belarus şi ai cetăţenilor Republicii Belarus încadraţi în muncă pe teritoriul Republicii Moldova,  semnat la Chişinău la 05.05.1994,  în vigoare din 25.02.1997

 6. Ucraina

- Convenţia între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la activitatea de muncă şi protecţia socială a cetăţenilor Republicii Moldova şi Ucrainei încadraţi în muncă în afara hotarelor statelor lor, semnat la Kiev la 13.12.1993, intrat în vigoare din 25.02.1995

 7. Italia

- Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene în domeniul migraţiei de muncă, semnat la Roma la 05.07.2011, intrat în vigoare din 05.07.2011