Condiții de licențiere a activității

Agenția privată își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 150/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj, ale legislaţiei naționale cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, cu privire la reglementarea activității de întreprinzător, la migraţie şi în conformitate cu normele internaţionale ce reglementează activitatea acestora.

Agenţia privată îşi poate desfăşura activitatea doar dacă dispune de licenţă pentru desfăşurarea activităţii de recrutare şi plasare a forţei de muncă în țară și/sau peste hotare.

Licenţa pentru activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor Republicii Moldova în  țară și/sau străinătate se eliberează de către organul de licenţiere (Agenția Servicii Publice) dacă agentul economic întruneşte următoarele condiţii:

  1. administratorul și angajații agenției private sunt cetățeni ai Republicii Moldova cu domiciliu permanent sau cu reședință temporară pe teritoriul Republicii Moldova și dispun de diplomă de studii superioare de licență;
  2. administratorul, fondatorul, asociații și angajații agenției private și persoana juridică nu au antecedente penale și nu au fost anterior condamnați pentru trafic de ființe umane, muncă forțată, organizarea migrației ilegale, proxenetism, spălare de bani și/sau crime conexe cu aceste infracțiuni;
  3. agenția privată dispune de spațiu (încăperi cu destinație nelocativă) ușor accesibil pentru toate categoriile de cetățeni și dotat cu telefon/fax, cu mijloace de comunicații electronice (computer, internet, pagină web oficială) pentru a fi contactată on-line prin e-mail și prin alt software de comunicare;
  4. administratorul a realizat procedura de verificare prealabilă a beneficiarului străin și a prezentat organului de licențiere și Agenției Naționale actele obținute în cadrul acestei proceduri, conform cerințelor stabilite de către Guvern;
  5. administratorul a coordonat și a încheiat cu beneficiarii străini acorduri de colaborare în care sunt stipulate oferte veridice de locuri de muncă și a coordonat cu aceștia proiectul contractului individual de muncă, prestări servicii sau proiectul  contractelor asimilate, întocmite în conformitate cu legislația țării de destinație și legislația Republicii Moldova;
  6. administratorul a întocmit în limba de stat și a coordonat cu Agenția Națională proiectul contractului de intermediere a muncii, proiectul contractului individual de muncă, prestări servicii sau cel al contractelor asimilate, reglementate de legislația țării de destinație, utilizate în raport cu lucrătorii emigranți.